WP3 Smart Glastuinbouw

Over Smart Tuinbouw

Het doel van het werkpakket WP3-Smart Glastuinbouw is om een mobiel detectiesysteem te ontwikkelen, testen en evalueren dat zal bestaan uit camera’s en analyse software. Het systeem moet het voor telers mogelijk maken om het gewas te sturen op informatie verzameld van planten op vierkante meter schaal. Telers moeten zo gerichter en vroegtijdiger acties kunnen inzetten zoals het selectief spuiten of het aanpassen van het klimaat. Dit zal leiden tot een verbeterde kwaliteit, een hoogwaardiger en duurzamer product, een effectievere energiebenutting, het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen en minder uitval.

Focus

Het onderzoek richt zich op de relaties tussen de camerabeelden en groei-stress van de plant en de vroegtijdige detectie van ziekten (zoals meeldauw) en plagen (zoals witte vlieg). Het doelgewas is gerbera.

Het onderzoek is ingericht in twee fasen: lab- en kasproeven voor bepaling van de methode en het ontwikkelen en evalueren van een testopstelling voor een commerciële kas.

Contactpersoon

Jos Balendonck

jos.balendonck@wur.nl