WP2 Fruit 5.0

Over Fruit 4.0

Het produceren van fruit kan niet meer zonder betrouwbare en actuele informatie. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het gebied van internet, sensoren, drones en robots in een stroomversnelling gekomen. Hierdoor verandert productie radicaal naar flexibele, autonome en vraaggestuurde processen die naadloos geïntegreerd zijn in de keten. Dit wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd, ofwel Industrie 4.0. Fruit 4.0 stimuleert de toepassing hiervan in de fruitteelt.

Doel

Het doel van Fruit 4.0 is het verhogen van kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van de Nederlandse hardfruitketen door betere teelt- en managementinformatie. Binnen het project wordt gewerkt aan praktische en betaalbare technologische innovaties voor data-gedreven fruitteelt. Zoals het monitoren van bloesem en vruchtontwikkeling in de boomgaard voor gerichtere vruchtdunning en betere oogstprognoses. Ook wordt binnen dit project uitgewerkt hoe sorteerinformatie gekoppeld kan worden aan informatie over een perceel. Verbetering van datakoppeling wordt uitgewerkt in het projectonderdeel datamanagement voor bedrijf en keten.

Innovatiecirkel Fruit 4.0

De innovatiecirkel in het project Fruit 4.0 is erop gericht bedrijven aan elkaar te koppelen voor het ontwikkelen van nieuwe technologische toepassingen voor de fruitteelt. Op 5 juni jl daagden wij ondernemers uit in de cirkel te stappen om een aantal goede ideeën vorm en inhoud te geven.

Lees hier het verslag

Filmpje

Contactpersoon

Patricia Hoogervorst

patricia@phoocus.nl