Bollenrevolutie 4.0

Over Bollenrevolutie 4.0

Bollenrevolutie 4.0 is een onderzoeksproject dat de werelden van kapitaalintensieve bollenteelt en high tech bij elkaar brengt om de verduurzaming van de bollenteelt een boost te geven. Het project combineert precisielandbouw met technologische ontwikkelingen op het gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data. Het is een praktisch ingestoken onderzoek, dat in nauwe samenwerking met de sector en MKB bedrijven wordt opgezet en uitgevoerd. Het project loopt tot en met 2022.

In de zoektocht naar de meeste impact op een duurzame en rendabele bollenteelt wordt er op vier deelterreinen onderzoek gedaan.

Werkpakket 1 - Op het veld

Doel is het ontwikkelen van een autonoom rijdende machine die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden, met de focus op ziekzoeken. Naast het monitoren van zieke bollen, moet de machine ook heel gericht bollen kunnen verwijderen of gewasbeschermingsmiddelen alleen daar inzetten waar het nodig is. Een ander belangrijk aspect is het rechtop planten van de bollen, zodat werkzaamheden zoals mechanische onkruidbestrijding, efficiënter gedaan kunnen worden. Dit onderzoek moet uiteindelijk helpen om pieken in de arbeidsbehoefte op het veld op te vangen.

Werkpakket 2 - In de schuur

Dit onderzoek richt zich het detecteren en direct verwijderen van zieke of afwijkende bollen, zodra deze uit de grond zijn. Tegelijkertijd worden ook andere metingen met het oog op de kwaliteit meegenomen. Het gaat hierbij zowel om direct leverbare bollen voor de broeierij of het openbaar groen, en om plantgoed voor het volgende teeltseizoen.

Werkpakket 3 - Datamanagement

Meten is weten en dat geldt ook voor de bollenteelt. Het onderzoek start met een analyse van de behoefte aan monitoring en analyse binnen de bollenteelt en een inventarisatie van bestaande mogelijkheden en systemen, ook bij andere tuinbouwsectoren. Hierna volgt een aantal concrete cases. Uiteindelijk zal een hackaton voor een doorbraak of versnelling kunnen zorgen.

Werkpakket 4 – Demonstratiebedrijf

Bollenrevolutie 4.0 zet stevig in op het opzetten van Demonstratiebedrijven door ondernemers en het begeleiden van deze bedrijven om tot het verdienmodel te komen. De interactie met ondernemers is een speerpunt binnen het onderzoek.

Contactpersoon