Bollen 4.0

Bollen 4.0

Bollen 4.0 richt zich op nieuwe precisietuinbouwtechnieken voor de bloembollenteelt. Hiermee wil de bollensector bijdragen aan een verantwoorde, duurzame en zoveel mogelijk circulaire wijze van bloembollenproductie. Data en transparantie speelt hierin een belangrijke rol.