Werkpakketten

Werkpakketten

Publicaties van de verschillende werkpakketten:

WP1 Fenotypering

Richt zich op de herkenning van fenotypische kenmerken van agro & food producten. Het werkpakket richt zich op een drietal cases:

  1. Robotisering en data interpretatie van potplanten en jonge planten
  2. Aardappel fenotypering
  3. Drone veld fenotypering

In alle drie cases staat het automatisch verzamelen van fenotypische kenmerken met 3D beeldtechniek centraal.

Lees meer

WP2 Fruit 4.0

Richt zich op verhoging van kwaliteit, duurzaamheid en efficientie van de Nederlandse hardfruitketen door betere teelt- en managementinformatie.

Lees meer

WP3 Smart Glastuinbouw

Richt zich op verhoging van kwaliteit, duurzaamheid en efficientie van de Nederlandse sierbloemen sector (Gerbera) door betere teelt- en managementinformatie.

Lees meer

WP4 Plantgezondheid

Richt zich op cutting edge technologieën (sensor, interpretatietechniek, applicatietechniek) die een potentieel belangrijke toevoeging kunnen zijn voor precisietuinbouw. Het werkpekket richt zich vooralsnog op de volgende cases:

  1. Fotosyntheseactiviteit (CF camerasystemen)
  2. Stress gestuurd spuiten
Lees meer

WP5 Disseminatie

Richt zich op disseminatie van ontwikkelde kennis rond precisietuinbouw door middel van verschillende communicatieve activiteiten. Hiermee zet het in om samen met alle stakeholders een ecosysteem in te richten rondom het thema. Community bijeenkomsten, demonstraties, de website, en taskforce software zijn enkele onderdelen van het ecosysteem.

Lees meer