Over Precisietuinbouw

Precisietuinbouw is een vorm van tuinbouw, waarbij planten heel nauwkeurig die behandeling krijgen die ze nodig hebben. Het grote verschil met de klassieke tuinbouw is dat de klassieke tuinbouw per veld, kas of boomgaard bepaalt wat er gebeurt terwijl bij precisietuinbouw ongeveer per vierkante meter of per plant de behoefte bepaald kan worden.

In de tuinbouw houdt dit in dat we op lokaal niveau met een minimum aan inputs (meststoffen, beschermingsmiddelen, energie, plantmateriaal) maximaal rendement willen genereren in termen van kwaliteit en kwantiteit, voorspelbaarheid en duurzaamheid met een minimum aan uitval.

Precisietuinbouw maakt daarbij gebruik van geavanceerde technologie als locatieherkenning (bijvoorbeeld GPS), sensoren om gewaskenmerken waar te nemen en applicaties om nauwkeurige gewas en doseerhandelingen uit te kunnen voeren. Kunstmatige intelligentie wordt ingezet om relaties te leggen tussen waarneming en gewenste actie.

Het Programma Precisietuinbouw is gestart onder de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en bestaat uit een verzameling projecten om technologie en toepassingen voor dit doel te ontwikkelen. Tussen de projecten vindt samenwerking en afstemming plaats en worden collectieve disseminatie activiteiten ontplooit.

Eerste fieldlab project Fruit 4.0 van start

Eerste fieldlab project Fruit 4.0 van start

Het eerste Fieldlab project van Fruit 4.0 is deze week van start gegaan. Deze week maakt de drone van Aurea Imaging de eerste vluchten boven Conference-percelen om het verschil in bloesem per boom inzichtelijk te maken. 
Thursday, April 19, 2018/Number of views (312)/Comments (0)/
Categories: Fruit 4.0
Tags:
Nieuw project Fruit 4.0: Met behulp van drones groeikracht in kaart brengen

Nieuw project Fruit 4.0: Met behulp van drones groeikracht in kaart brengen

In 2017 is het Topsectorproject Fruit 4.0 van start gegaan. NFO en WUR hebben de ambitie om naast dit Topsectorproject ook diverse andere projecten te starten die helpen om precisietechnieken in de fruitteelt te introduceren. Deze projecten worden gebundeld onder de noemer "Fieldlab Fruit 4.0" op Proeftuin Randwijk. Doel van de Fruit 4.0 projecten is om met behulp van precisietechnieken arbeid te besparen, productie te optimaliseren zowel in kwaliteit als kwantiteit en waar mogelijk de teelt verder te verduurzamen. 

Monday, February 5, 2018/Number of views (363)/Comments (0)/
Categories: Fruit 4.0
Tags:
Taskforce software van start

Taskforce software van start

De taskforce software is erop gericht om, over de werkpakketten heen, te kijken welke software en hardware er binnen het PPS Precisietuinbouw worden gebruikt.

Thursday, September 21, 2017/Number of views (396)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1234

 

 


 

 

Werkpakketten