Rapport verschenen over datamanagement in Fruit 4.0

Strategieën voor een datagedreven fruitteelt

Author: Precisietuinbouw/Thursday, November 22, 2018/Categories: Fruit 4.0

Binnen het project Fruit 4.0 is door onderzoekers van WUR in kaart gebracht in hoeverre bestaande software systemen kunnen bijdragen aan de informatiebehoefte van fruittelers over de boomgaard.  De uitkomsten van de inventarisatie door WUR vormen een aanvulling op het in 2016 verschenen rapport 'Fruit 4.0: De vruchten van meer technologie' waarin een stappenplan is uitgewerkt om te komen tot een meer datagedreven fruitteelt.

 

In het rapport wordt duidelijk dat een hindernis voor gebruik van data in teeltbeslissingen of teelthandelingen is dat verzamelde informatie lastig te koppelen is. Er zijn geen operationele Sensing & Control-platforms die boomgaarddata kunnen omzetten in betere sturingsmogelijkheden. Dit is een belangrijke ontbrekende schakel voor een datagedreven fruitteelt. In het onderzoek door WUR is een inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingen. De onderzoekers kwamen op drie mogelijkheden om te komen tot een bruikbaar systeem voor fruittelers:

  • Bestaande bedrijfs-/ketensystemen die in de fruitsector gebruikt worden uitbreiden met een Sensing & Control-laag.
  • Een algemeen Sensing & Control-platform geschikt maken voor de fruitsector. 
  • Platformen uit andere agrifoodsectoren geschikt maken voor de fruitsector. 

Veel van de bekeken systemen hebben geen Geografisch Informatie Systeem (GIS) module voor de fruitteelt. Een GIS-module werkt met kaartlagen, bijvoorbeeld een bodemkaart en een gewaskaart. Aan elke kaartlaag kunnen data gekoppeld worden. In de agrarische sector worden deze data vaak gekoppeld aan een GPS-locatie. Zonder GIS- modules, gekoppeld aan in de teelt gebruikte machines, wordt plaatsspecifiek sturen in de teelt erg lastig.

Het consortium van het Fruit 4.0 project heeft op basis van het rapport geconcludeerd dat er werk verzet moet worden om dit op te lossen. Inmiddels een start gemaakt met het bestaande platform Akkerweb (dat al werkt in de akkerbouw) door te ontwikkelen voor de fruitteelt.


Lees hier het gehele rapport.

Print

Number of views (212)/Comments (0)